Lars Bäckström
Lars Bäckström Bild: Lasse Edwartz

Lars Bäckström: "Om Trump betett sig normalt borde han inte ha ringt."

Frågan är dock om inte ASAP i praktiken får särbehandling för att han är berömd.

ANNONS

Det är rötmånadstid. Den tid då det enligt gammal tro kunde hända besynnerliga ting. Och visst händer det just nu en del konstiga saker. I Stockholm pågår en rättegång mot ASAP. Det är i grunden tyvärr en ganska vanlig historia. Några unga män hamnar i bråk som leder till slagsmål. Sådant händer också i Uddevalla och på många andra orter. När det gäller media brukar det leda till en notis i till exempel Bohusläningen.

I det här fallet är det annorlunda. Tidningar och TV rapporterar mer än när det gäller allvarliga våldsbrott och dödsfall. USA:s president ringer till statsministern och begär att han ska ingripa. Det finns visserligen en formell möjlighet för statsministern att göra detta. Den paragrafen syftar dock inte på mer ”vardagliga” slagsmål”. Om Trump betett sig normalt borde han inte ha ringt. Naturligtvis ska statsministern inte lägga sig i pågående rättegångar av denna art.

ANNONS

Alla ska vara lika under lagen. Ingen ska få bättre behandling för att man är berömd. Frågan är dock om inte ASAP i praktiken får särbehandling för att han är berömd. Det är inte ofta som polis och åklagare gör en förundersökning på över 500 sidor i sådana här fall.

Frågan får en udd, genom att ASAP med sällskap är afroamerikaner och den målsägande med kamrat inte talar svenska utan Dari. Målsägande kom till Sverige 2015 som ensamkommande omyndig asylsökande. Han och hans kamrat har också varit inblandade i flera brottmål under sin tid i Sverige.

Målsägande var provocerande. ASAP:s medarbetare bad att slippa bråka med honom. Svensk lag är dock restriktiv när det gäller självförsvar, gränsen mellan självförsvar och övervåld tunn. Att sparka på någon som ligger är dock knappast självförsvar.

Sannolikt kommer ASAP och/eller hans vänner bli fällda. Straffet kommer sannolikt inte bli hårt. ASAP har släppts ur häktet i väntan på dom sluppit och finns nu i USA. Målsägande har begärt 137 700 kr i skadestånd. En av de som miste sin dotter vid terroristattacken på Drottninggatan fick sitt skadestånd höjt till 100 000 kr av Hovrätten.

ASAP fick en rättvis rättegång. En oberoende domstol, åklagare, försvarsadvokater, vittnen och domare, dom och domskäl. Båda parter har möjlighet att överklaga. Så långt allt väl.

ANNONS

Men några andra kommentarer. I svenska städer hör vi allt oftare om skjutningar och bomber. Gatubråk och rån mellan och mot unga blir allt vanligare. Går det att göra något åt detta. Ja det är möjligt.

New York var på 90-talet en farlig stad. Harlem var en stadsdel fylld av våld. I dag är det en trygg stad. Det finns gott om poliser som snabbt ingriper. Domstolarna arbetar också snabbt och påföljderna för våldsbrott är påtagliga.

Det som är möjligt i New York är naturligtvis möjligt också i Sverige. Sverige behöver fler poliser i yttre tjänst på gator och torg. Sverige behöver fler poliser både i storstäder och i Bohuslän. Poliser med löner så att de stannar i tjänst.

Det behövs också andra insatser. Det krävs insatser mot drogbruk och det i alla samhällsmiljöer. Unga män och kvinnor ska förmås gå i skola eller vara i arbete. Det oavsett de är födda i Sverige eller inte.

Rutinerna och tiderna för häktningar bör ses över. Sverige har vid upprepade tillfällen fått kritik för sina långa häktningstider både av FN organ och Europarådet.

Med en sådan inriktning kan vi kanske få färre fall som bråket och rättegången mellan ASAP och några unga Afghaner. Det är en lärdom för framtiden. I så fall kan detta fall föra något bra med sig.

ANNONS