PITEÅ 20190712Installation av fiber för bredband på en fastighet i Norrbotten.Foto: Helena Landstedt / TT / kod 76091
Bredbandsutbyggnad med förhinder. Fortfarande saknar många utanför storstäderna tillgång till snabbt internet. Bild: Helena Landstedt/TT

Låt hela Sverige surfa

Att driva företag och kunna arbeta eller studera hemifrån ska inte vara ett privilegium för de som bor i storstäder.

ANNONS

När regeringen formulerade den nya bredbandsstrategin 2016 var det med högt ställda mål. Hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband vid 2025. Redan 2020 skulle 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till snabbt internet, minst 100 Mbit/sekund. Men när 2020 nådde sitt slut saknade fortfarande nästan en av fem hushåll fiber, och regeringens agerande väcker tvivel om målet för 2025.

Det kanske mest oroväckande när resultatet för bredbandsutbyggnaden presenterades i början av året var skillnaden mellan stad och land. I Stockholms kommun hade över 99 procent tillgång till snabbt bredband, medan motsvarande siffra för Torsås kommun endast var 56 procent. Bland de hushåll som saknade snabbt bredband återfanns hela 45 procent i landsbygdskommuner. Samtidigt har utbyggnadstakten halverats sedan 2018.

ANNONS

Anledningen till att vi ännu inte nått målet är enkel; det är dyrt att bygga ut i områden där det finns få hushåll. Digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) har medgett att det är ett misslyckande, men att regeringen nu siktar på att nå målet för 2025. Post- och telestyrelsen har aviserat att det kommer krävas ett betydligt större anslag för att det ska vara möjligt, närmare bestämt behövs 22 miljarder. Regeringen har svarat med att skjuta till 1,6 miljarder och möjliggöra satsningar inom regionalfonden på ca 1,2 miljarder. Nu återstår det bara 19,2 miljarder.

Istället vill regeringen att bredbandsutbyggnaden i första hand ska vara marknadsdriven. En strategi som har fungerat mycket väl – i tätbefolkade områden där lönsamheten är hög. Det kommer dock inte räcka för att hela landet ska kunna leva (och surfa). Dålig internetuppkopling drabbar inte bara hushåll, utan det gör det också svårare att driva företag i glesbefolkade områden. Att utbyggnaden ska vara marknadsdriven är fortfarande en god idé, men det behövs en digitaliseringsstrategi som tar hänsyn till de olika förutsättningar som finns i landet. Både mer resurser och bättre förutsättningar för utbyggnad är nödvändiga.

Ännu saknas en realistisk strategi för hur vi ska nå målet för 2025. Det senaste året har visat vikten av att ha snabbt internet i hela landet. Att driva företag och kunna arbeta eller studera hemifrån ska inte vara ett privilegium för de som bor i storstäder.

ANNONS

ANNONS