Olika. Kampanjen “Rocka sockorna” vill uppmärksamma Downs syndrom och det värdefulla i att värna alla människor oavsett olikheter.
Olika. Kampanjen “Rocka sockorna” vill uppmärksamma Downs syndrom och det värdefulla i att värna alla människor oavsett olikheter. Bild: Björn Henriksson / TT

Jenny Sonesson: Låt inte abortmotståndare kidnappa sockorna

Den 21 mars är den internationella världsdagen för Downs syndrom. Detta uppmärksammas genom att bära olikfärgade strumpor. Vi som står upp för fri abort måste även vara för generös funktionshinderspolitik.

ANNONS
|

Sockor i olika färger och mönster. Prickiga, randiga eller enfärgade. Den 21 mars varje år uppmanas vi att visa fötterna i omaka strumpor - gärna med bild i sociala medier. Den globala kampanjen Rocka sockorna har skapats för att uppmärksamma världsdagen för Downs syndrom. Att Förenta nationerna valde datumet beror på att syndromet har tre uppsättningar av kromosom 21. Idén med strumporna är för att kromosompar i mikroskop ser ut som kryss, likt sockor med hälarna mot varandra.

Kampanjens motto lyder att olika är bra. Budskapet är viktigt. Förr var det en sorglig sanning att barn med Downs syndrom övergavs på institutioner. Medellivslängden var på 1930-talet blott 9 år men har i dag ökat till närmare 60 år och många med extra kromosomer lever ett rikt liv. En utveckling att vara stolt över.

ANNONS

Tyvärr finns ett återkommande fenomen i samband med internationella dagen för Downs syndrom. Abortkritiska aktörer passar på att göra utspel med udden vasst riktad mot fosterdiagnostik, som fostervattenprov och andra tester. Ett exempel är organisationen Människovärde som bildades för några år sedan när föreningen Ja till Livet och stiftelsen Provita slogs ihop. Människovärde deklarerar på sin hemsida att sockorna måste rocka även för foster med Downs syndrom som, enligt organisationen, är ”utrotningshotade” på grund av fosterdiagnostiken. Människovärde har partnerskap med amerikanska prolife-organisationen Heartbeat International. Den gemensamma visionen är att abort ska vara ”oönskat idag och otänkbart för kommande generationer”.

Att attackera fosterdiagnostik är en smart strategi av det organiserade abortmotståndet och syftet är att undergräva den fria aborten. Om vi börjar skam- och skuldbelägga kvinnor som lagligt avbryter graviditeter på grund av fosterskador eller kromosomavvikelser kan till slut alla aborter ifrågasättas. Det är det sluttande plan som anti-abortrörelsen eftersträvar. Vi måste därför undvika att ge deras attacker på fosterdiagnostik legitimitet.

Vi som står upp för fri abort måste därför även vara för generös funktionshinderpolitik

En nation är knappast jämställd om gravida medborgare undanhålls medicinsk information. Det är även reglerat i svensk lag att en havande kvinna själv får avgöra om hon vill genomgå fosterdiagnostik och sedan fullfölja eller avsluta graviditeten. Det är fundamentala principer att värna om i en demokrati. Samtidigt är det en värdemätare på civilisation hur ett land behandlar funktionsnedsatta. Hur vi i det offentliga samtalet talar om dessa medmänniskor är viktigt eftersom ord påverkar tankar, värderingar och handlingar. Kampanjen Rocka sockorna är därför både viktig och välkommen.

ANNONS

Mest angeläget är dock att det finns konkret stöd från stat, regioner och kommuner till familjer som har barn med Downs syndrom. Vi kan nämligen inte hävda att blivande föräldrar har ett fritt val om de oroas över om LSS och andra hjälpinsatser urholkas till barn med särskilda behov. Vi som står upp för fri abort måste därför även vara för generös funktionshinderpolitik. Det går utmärkt att vara för kvinnans rätt att bestämma över sin livmoder och samtidigt ha på sig omaka strumpor den 21 mars. Låt inte abortmotståndarna kidnappa sockorna.

ANNONS