Vem lagstiftar i Sverige? Ulf Kristersson och Recep Tayyip Erdogan skakar hand.
Vem lagstiftar i Sverige? Ulf Kristersson och Recep Tayyip Erdogan skakar hand. Bild: Burhan Ozbilici

Pontus Almquist: Låt inte Erdoğan styra svensk lagstiftning

Inte bara terrorister riskerar att träffas när deltagande i terrororganisationer ska kriminaliseras.

ANNONS
|

I ett lagförslag, som hamnar på riksdagens bord i veckan, föreslås att deltagande i terroristorganisationer kriminaliseras. En reform som politikerna försökt genomdriva sedan 2017. Då Lagrådet flaggade för att det förslag som utformades under justitieminister Morgan Johanssons (S) regering kunde stå i konflikt med grundlagens skydd för föreningsfriheten bestämde sig regering och riksdag för att grundlagen skulle ändras.

Grundlagen är nu ändrad efter två omröstningar med mellanliggande val, och regeringen går åter fram med ett lagförslag i frågan. Men kritik från Lagrådet slipper regeringen inte undan den här gången heller. Expertorganet, som består av nuvarande och före detta domare i Högsta Domstolen, anser att lagtexten är så oklar att det inte går att fastställa vilka som kommer att träffas av det.

ANNONS

En risk att även personer som understödjer och främjar rörelser som folk i gemen betraktar som legitima frihetsrörelser omfattas av kriminaliseringen anses inte kunna uteslutas, och likaså journalistisk verksamhet som syftar till att granska den typen av rörelser. Förslaget anses även riskera att hamna i konflikt med tryck- och yttrandefriheten. Sammanfattningsvis avråder Lagrådet i ganska kraftiga ordalag regeringen från att gå vidare.

Att regeringen känner sådan brådska trots de uppenbara bristerna med förslaget har sannolikt ett samband med vår ansökan om att bli medlemmar i Nato. Sveriges påstått bristfälliga bekämpning av terrorism har återkommande varit en av Turkiets käpphästar när förevändningar för att neka Sverige inträde i försvarsalliansen har listats. Genom en skärpt terrorlagstiftning kan den svenska regeringen peka på handlingskraft och att man uppfyllt sina åtaganden mot Turkiet.

Problemet är att Erdogans definition av vem som är terrorist och vad som är en terroristorganisation är betydligt mer långtgående än vad vi vanligen förknippar med begreppen. Farhågan att Erdogans förståelse för vem som är terrorist delvis avspeglas i det nya lagförslaget kan knappast avfärdas genom Lagrådets kritik.

Men i värsta fall ser regeringen det närmast som en bekräftelse på att lagen har utformats ändamålsenligt.

ANNONS