Unga män är skeptiska till politik.
Unga män är skeptiska till politik. Bild: Toa Heftiba Şinca

Elin Larsson: Låt inte feminismen ta smällen för väljartappet bland unga män

Unga väljare, framför allt män, är mer skeptiska till politiken, visar en ny S-analys. Det minskade stödet skyller Socialdemokraterna på för högt fokus på feminism.

ANNONS

Att ställa grupper mot varandra är sällan en god idé om syftet är att bli mer populär hos fler. Detta gäller särskilt om man aspirerar på att vara någon form av samhällsbärande parti där väljarna känner optimism istället för pessimism. Men det är precis vad Socialdemokraterna gör i sin senaste samhällsanalys En ung generation med framtidstro? S har presenterat elva samhällsanalyser som ska ligga till grund för deras politik framåt och således också lägga grunden för att nå fler väljare och större framgång i kommande val. Det är helt rätt att använda mellanvalsåren till att bygga en ny politisk grund men det är vårdslöst att försöka nå nya väljargrupper på tjejers bekostnad.

ANNONS

Sverigedemokraterna lyckas bland unga män

Ska man som parti växa måste man också bli ett parti för fler, det är en korrekt analys och den gäller alla partier. Sverigedemokraterna har förvisso rönt stor framgång framförallt bland manliga väljare men för de flesta andra partier gäller att inte bara fokusera på kärnväljare eller särintressen. Särskilt viktigt är det för mindre partier där exempelvis Centerpartiet varit framgångsrika när man tydligt lyckats vara ett parti för både stad och land. För ett så pass stort parti som S behöver man inte fokusera på den ena eller den andra gruppen för att nå framgång – man har råd att göra båda.

För Socialdemokraternas del handlar det om att stödet från unga väljare minskar, framförallt bland killar. När man själva ska gå till botten med varför stödet har minskat landar man i slutsatsen att det är för att man har fokuserat på feminism och glömt bort killarna. I vad S kallar ”tjejskolan” har killarna halkat efter och får sämre betyg, vilket tillsammans med bristande uppfostran och svåra familjesituationer är riskfaktorer för att hamna i kriminalitet och utanförskap.

Fel fokus på feminism

S är rädda för att bara nå delar av en generation och det är helt korrekt konstaterat att man inte ska vara nöjd med det. Men att beskylla fokuset på tjejer eller den liberala marknaden för det är både felaktigt och orättvist. Det S slängigt kallar för ”tjejskola” och ett skolsystem som, enligt dem, är en nyliberal marknadsskola är också en verklighet där flickor och kvinnor oftare än pojkar och män upplever psykiska besvär där den mest utsatta gruppen är tonårsflickor och unga kvinnor enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten (oktober 2023).

ANNONS

Det går inte att å ena sidan säga att inget annat parti än S har gjort så mycket för unga tjejer när man å andra sidan samtidigt konstaterar att det fokuset gjort att man tappar en viktig väljargrupp. Unga väljare är en ack så viktig målgrupp att nå. Killar som riskerar att hamna i kriminalitet och utanförskap och inte heller vill rösta på S förtjänar emellertid en tyngre analys och slutsats än att det skulle vara på grund av feministiskt fokus.

Det är klart att även pojkar och unga män som riskerar att hamna snett ska uppmärksammas. Men den analysen ska inte ske på bekostnad av den feministiska. Feminist är inget epitet man kan kleta på när det passar för att locka väljare men tyvärr verkar den kvinnliga rösten vara värd noll när väljargrupper ställs mot varandra. Sveriges tjejer förtjänar bättre än så.

Elin Larsson
Liberala Nyhetsbyrån
Elin Larsson
ANNONS