Karl af Geijerstam: Låt inte kommunhusfrågan bli en ny badhusfråga

Ett nytt kommunhus Uddevalla innebär också kvalitetshöjningar för verksamheterna och höjd kvalitet är inte gratis.