Lycka. Att kossorna uppskattar att komma ut till solen och gräset går inte att ta miste på.
Lycka. Att kossorna uppskattar att komma ut till solen och gräset går inte att ta miste på. Bild: Lasse Edwartz

Malin Lernfelt: Låt inte LRF stänga Bregottfabriken

Genom ett oetiskt djurförsök som går ut på att hålla tusentals kor inne året runt vill LRF och Växa Sverige försöka motbevisa den veterinärmedicinska forskningen. Det är orimligt att de fått tillåtelse till detta.

ANNONS
|

Stora däggdjur, precis som människor, mår bra av att vara utomhus. Den som varit närvarande när ett hundkoppel tas fram för en promenad, när hästar släpps på sommarbete eller varit på ett kosläpp någon gång, behöver inte tveka om att det ofta är ren och skär lycka som visas upp. Att djur inte är maskiner, utan upplever känslor på liknande sätt som människor även om de inte delar vårt intellekt eller förmåga till abstrakt tänkande, är numera väl belagt inom den veterinärmedicinska forskningen.

Därför är det ofattbart att föreningen Växa Sverige getts tillstånd att genomföra en studie på mjölkkor som innebär att tusentals kor inte får gå ut på bete denna sommar.

ANNONS

Växa Sverige är en förening för kött- och mjölkproducenter och jobbar för “en hållbar, lönsam och konkurrenskraftig lantbruksproduktion”. Det innebär bland annat att de i likhet med LRF, som finansierat studien, anser att det är en bra idé att backa tillbaka till att hålla mjölkkor inomhus året runt då det uppfattas som billigare och mindre arbetskrävande för bönderna.

Under de senaste åren har Växa Sverige flera gånger sökt tillstånd i olika djurförsöksetiska nämnder för att genomföra en studie “för att undersöka hur mjölkkors välbefinnande och allmäntillstånd påverkas av att korna hålls inne i ett lösdriftsstall året runt”. Tanken är att använda studien som murbräcka för att förändra den lagstiftning som kräver att mjölkkor ska få gå på bete.

Flera gånger har de fått nej. Göteborgs djurförsöksetiska nämnd avslog 2021 studien eftersom de ansåg att det meningslöst att undersöka något som redan var känt. Det vill säga att kors hälsa försämras när de förvägras utevistelse. Oavsett om de går på lösdrift inne. Även djurförsöksetiska nämnden i Uppsala har avslagit studien två gånger. Men nu har de alltså ändrat sig och gett grönt ljus.

Kritiken har inte låtit vänta på sig. Bo Algers, professor emeritus vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, menar bland annat att “det finns riktig forskning, utförd av oberoende forskare på universitet, som visar vad kors naturliga beteende är och de studierna visar redan att korna hålls friskare om de är ute på bete och att en del av deras naturliga beteende är att vilja gå ut på bete” (Expressen 9/5).

ANNONS

Mjölkkors rätt att gå på bete borde vara slutdebatterat och självklart

Han går så långt som att kalla studien som ett hån mot forskarvärlden. Få delar av det svenska lantbruket är så välstuderat som nötkreaturs behov av bete. Att komma ut i solen, röra sig över större områden och beta gräs gör att djuren mår bättre och får starkare immunförsvar. Hältorna blir färre liksom antalet juverinflammationer, något som inte sällan leder till för tidig slakt. Dessutom blir flocken lugnare och de stressrelaterade beteenden som ofta ses hos djur som hålls inomhus försvinner.

Att kor går på bete har även andra, miljömässiga, fördelar då det gynnar den biologiska mångfalden och minskar utsläppen av ammoniak. Därtill är utevistelsen svensk mjölkproduktions starkaste försäljningsargument. Vid upprepade mätningar har konsumenter visat sig föredra mjölk från djur som går ute.

Det som LRF och Växa Sverige sysslar med är därför både affärsmässigt korkat och oetiskt. Därtill borde djurförsöksetiska nämnden i Uppsala skämmas. Mjölkkors rätt att gå på bete borde vara slutdebatterat och självklart. De som inte förstår det borde inte syssla med djurhållning över huvud taget.

ANNONS