Fråga för självstyre. Miljöpartiets impuls att kringgå lokal opinion riskerar att förstärka vindkraftsmotståndet.

Mimmie Björnsdotter Grönkvist:

ANNONS