Konventionell laxodling har miljöproblem som kan man kan slippa med odling på land.
Konventionell laxodling har miljöproblem som kan man kan slippa med odling på land.

Laxarna kräver sitt kapital

Det finns mycket som talar för odling av fisk på land - men det är långt kvar tills det bli verklighet i Kungshamn

ANNONS
|

Just när coronakrisen startade lanserades den nya satsningen på en gigantisk landbaserad laxodlingsanläggning i Kungshamn.

I lördagens tidning har Bohusläningen rapporterat om komplexiteten i miljardprojektet. Det handlar inte bara om pengar och teknik, utan också om miljö, kretslopp och matförsörjning.

LÄS MER:En utmaning hitta investerare till laxodling för flera miljarder

Fisk är en god och nyttig proteinkälla. Rent generellt är fisk också mer klimatsmart än kött. Odling av fisk i havet har flera nackdelar och risker som man slipper med en odling på land. Det finns mycket som talar för en utökad landbaserad fiskodling.

Men de som redan har försökt att bygga en landbaserad odling i Sotenäs kommun har fått nej av miljödomstolen. Orsaken är risken för utsläpp från anläggningen. För en lekman förefaller dock den risken som liten jämfört med många industrianläggningar som kärnkraftverk, smältverk och återvinningsanläggningar med mera. Därför är det mycket intressant vad högsta instans, mark- och miljööverdomstolen säger i ärendet.

ANNONS

LÄS MER:Får inte driva laxodling i Kungshamn

Frågan om vad laxarna ska födas upp med är en viktig fråga ur miljösynpunkt. Det är förvisso så att andra fiskar blir föda till laxarna. Men det är ju oftast fisk som människor inte vill äta, eller inte kan äta, som strömming från Östersjön. Därför är det viktigt att all fisk fångas inom reglerade fiskekvoter med hållbara bestånd av fisk. En av fördelarna med landbaserad odling är ju att man får mycket bättre kontroll över fodertillgången i ett slutet system, svinnet minskar.

LÄS MER:Mycket att lösa innan satsning på laxodling kan göras i Sotenäs

Det som man kan vara skeptisk till är själv storleken på projektet. Anläggningen motsvarar nästan 10 procent av Norges nuvarande produktion och blir omkring 30 gånger så stor som en normal laxodling. Många storslagna industriplaner har lanserats som aldrig blivit verklighet.

Det finns ändå mycket som talar för att detta är en satsning som har goda grunder. Det finns en global efterfrågan. Projektet har lokalt stöd från kommunen. Kompetent arbetskraft inom fiskeindustrin finns i kommunen och närområdet.

LÄS MER:Större hamn kan vara pusselbit för laxodling

Sedan återstår frågorna om detaljplaner, miljötillstånd och även kommunikationerna till Kungshamn som måste lösas. Men inget av detta blir verklighet om inte pengarna kommer upp på bordet – det beskedet får vi vänta på.

ANNONS