Mikael Anderssons yrkande fick inte gehör hos vare sig Mats Abrahamsson eller en majoritet i fullmäktige. (bilden är ett montage)

ANNONS