Dalaberg är inte med polisens lista på landets värsta områden, men saknar inte utmaningar.

Karl af Geijerstam: