TBC: Sjukvårdspersonal och patienter vid Vattholma sanatorium, Uppland.  Foto från Digitalt Museum.
TBC: Sjukvårdspersonal och patienter vid Vattholma sanatorium, Uppland. Foto från Digitalt Museum.

Lungsot måste förbli en sjukdom som tillhör historien

Karin Pihl: Sverige måste genomföra obligatoriska hälsoundersökningar av migranter från riskländer.

ANNONS

Astrid Lindgrens berättelse om bröderna Lejonhjärta har levt vidare. Som tur är har sjukdomen TBC, som Skorpan insjuknat i, inte gjort det. Tuberkulos för tankarna till ett svunnet Sverige. För hundra år sedan var TBC en mycket vanlig infektionssjukdom. Smuts, trångboddhet och dålig mat gjorde att bakterierna lätt kunde spridas. Sedan slutet av andra världskriget har dock Sverige varit förskonat från smittan. Sjukdomen är dock fortfarande vanlig i andra delar av världen.

Faktum är att en tredjedel av världens befolkning antas ha latent tuberkulos. Det innebär att man är smittad, men att sjukdomen inte har brutit ut. De flesta som smittas bär sjukdomen hela livet utan att uppvisa några symtom. Bakterierna kan dock vakna till liv flera år efter att man blivit smittad. Ålderdom, nedsatt immunförsvar och att drabbas av andra sjukdomar ökar risken för att en TBC-smittad person ska utveckla sjukdomen.

ANNONS

Orsakerna till att sjukdomen försvann i Sverige var det ökade välståndet, bättre hygien och en mer avancerad sjukvård. På 1970-talet slutade man med rutinmässigt TBC-vaccin eftersom man ansåg att sjukdomen var utrotad. Men nu är TBC återigen en verklighet som svensk sjukvård måste hantera. Detta beror på invandringen från länder där TBC fortfarande förekommer. Mellan 2006 och 2016 fördubblades antalet TBC-fall i Sverige. De två senare åren har en minskning skett, vilket är en följd av minskad migration. Fallen ökar dock i riskgrupperna, och barn är särskilt utsatta.

Den svenska sjukvården har antagit nya riktlinjer för att minska smittspridningen. Numera ska alla gravida kvinnor från riskländer TBC-screenas. Detta eftersom graviditet kan utlösa TBC som legat vilande. Risken är också att barnet insjuknar. Små barn löper en särskilt hög risk att utveckla aktiv tuberkulos. Det har förekommit att sjukvårdspersonal blivit smittad av patienter som bär på infektionen, vilket har orsakats av bristande hygienrutiner.

Bör allmänheten vara orolig för att drabbas? Knappast. Förvisso räcker det med att sitta bredvid en person med aktiv TBC på bussen för att bli smittad då sjukdomen sprider sig genom hosta och nysningar. Men om man inte tillhör en riskgrupp är sannolikheten mycket liten att man blir sjuk. I normala fall bekämpar kroppens immunsystem bakterierna. Vilande TBC smittar inte, och en person med aktiv TBC men som får behandling löper heller ingen stor risk att föra sjukdomen vidare.

ANNONS

Givet sjukdomens allvarliga karaktär är det ändå viktigt att sjukvården såväl som andra instanser i samhället tar TBC på allvar. Och det är inte bara sjukvården som behöver lära sig att hantera förekomsten av tuberkulos. Det har förekommit fall då anställda på asylboenden blivit smittade. Alla som arbetar med asylsökande bör vara medvetna om sjukdomens förekomst, liksom lärare som arbetar med barn som tillhör riskgrupper.

En effektiv åtgärd för att stoppa smittan är obligatoriska hälsoundersökningar av migranter från riskländer. Det skulle vara till fördel för individen, men också minska riskerna för omgivningen. Ju förr sjukdom upptäcks, desto snabbare kan man påbörja en behandling.