Bild: ANDERS WIKLUND / TT

Lyssna på Moderaternas förslag om samordningsnummer

Max Eskilsson: Svensk socialförsäkring är i klart behov av ett omtag.

ANNONS

Sveriges bidragssystem behöver anpassas efter vår tid. Avslöjanden om bristande kontroll och luckor i systemet som möjliggör fusk måste innebära att politikerna snarast tar sig an en reformering av systemet.

Det svenska systemet för socialförsäkringar består av omkring 50 olika bidrag och försäkringar. Den grundläggande principen är dock gemensam: Vi förväntas solidariskt betala in till systemen för att när vi själva hamnar i behov ska kunna ta del av olika trygghetsersättningar.

Tyvärr finns i dag uppenbara systembrister. Som de tre tidigare försäkringskassedirektörerna Stig Orustfjord, Gunnar Johansson och Erik Kärnekull påpekade häromdagen (DN Debatt 7/1) har socialförsäkringssystemet inte hängt med i den övriga samhällsutvecklingen. De exemplifierar med hur så kallade samordningsnummer, en motsvarighet till personnummer för personer som vistas tillfälligt i landet, innebär rätt till bosättningsbaserade bidrag. Samtidigt saknas krav på att den sökandes identitet ska styrkas när ett nummer tilldelas. Sedan år 2000 har cirka 870 000 samordningsnummer utfärdats – utan att myndigheterna känner till vilka personerna är eller vilka av dem som finns kvar i landet (DN 29/11-19). Det är skandalöst och Moderaternas utspel om att återkalla alla samordningsnummer och kräva personlig inställelse för förnyelse (SVT 9/1) borde tas på stort allvar.

ANNONS

De tidigare försäkringskassedirektörerna tar upp ökad rörlighet efter Sveriges EU-inträde som en central förklaring till att dagens system blivit föråldrat. Det ligger mycket i detta. I sak var de förbättrade möjligheterna för EU-medborgare att resa och arbeta inom unionen rätt. Däremot är debattartikelns poäng om att inträdet ställde nya krav på våra bidragssystem viktig: “I samband med att Sverige blev en del av Schengenfördraget 2001 försvann kontrollen av vilka som tog sig in i landet via andra medlemsländer, vilket fick till följd att det ånyo höjdes röster för att nu var det verkligen dags att se över socialförsäkringen. Av detta blev det intet.”

Svensk socialförsäkring är i klart behov av ett omtag. Kontrollen över vilka som har rätt till ersättningar, och vart pengarna går, måste förbättras. I en statlig utredning häromveckan uppskattades kostnaden för felaktiga utbetalningar till omkring 18 miljarder – årligen. Politikerna behöver ta tag i frågan om framtidens socialförsäkring omgående.

ANNONS