Lars Bäckström: M och SD är oense om mycket

I flera välfärdsfrågor tycks S och SD märkligt nog stå närmare varandra, än sina vänner.