Den amerikansk generalen Christopher Cavoli besökte Hunnebostrand och inspekterade marinens försvarsförmåga.
Den amerikansk generalen Christopher Cavoli besökte Hunnebostrand och inspekterade marinens försvarsförmåga. Bild: Edvin Bergström

Militär närvaro behövs på västkusten

Västkusten är av strategisk betydelse, därför var det bra att USA:s försvarsmakt var på besök.

ANNONS

I veckan var den amerikanske generalen Christopher Cavoli på besök i Hunnebostrand. Det var arméchefen Karl Engelbrektson som hade bjudit in generalen till sin uppväxtort. Men bakom det sociala mötet och fototillfällena finns en viktig orsak till att amerikanska generaler bör besöka västkusten.

LÄS MER:Försvarsmakten växer på västkusten

Kartor i all ära, men det finns inget som slår ett besök på plats för att få kunskap om platsens särskilda förutsättningar ur ett försvarsperspektiv. Att representanter för USA:s försvarsmakt får insikt i hur det ser ut på Sveriges västkust är bra, för här finns Göteborgs hamn som är viktig att försvara i händelse av en kris eller krig.

ANNONS

Sverige är i och för sig inte medlem av Nato, men det är vår närmaste granne Norge. Och Göteborgs hamn och kommunikationerna dit är av stort säkerhetsintresse för Norge och därmed hela Nato. Därför sammanfaller både Norges, Sveriges och Natos strategiska intressen. Västkusten har en hamn att skydda, Norge har en huvudstad att skydda. Och vägen till Oslo går fortfarande förbi västkusten. Så var det den 9 april 1940 och så är det än idag.

LÄS MER:Här landar amerikanska toppgeneralen i Hunnebostrand

Svenska försvaret rustas upp. Fler utbildas och materiel köps in. Det behövs. Säkerhetsläget i norra Europa blir alltmer skakigt på grund av Rysslands militära aggressioner (Krim, Ukraina och Georgien) och irrationella världsbild. Återetableringen av Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4, i Göteborg är därför en välkommen förstärkning av försvaret av västkusten.

LÄS MER:Ett konspiratoriskt Kreml är en fara för Sverige

Att det blir fler båtar och flygplan i skärgården kan leda till flera störningar. Men alternativet är sämre. Varje gång man märker den militära närvaron är det en påminnelse om Sveriges ökande försvarsförmåga. Mullret av en stridsbåt är ljudet av friheten och demokratin som skyddas.