Min gamla skola rostar och kostar

Karl af Geijerstam: Det brådskar att hitta nya lösningar för skolorna i Uddevalla