Moderaterna har rätt, tillsätt kommissionen nu

Viruset kommer som alla stora kriser att förändra Sverige på komplicerade sätt.

ANNONS

I april hävdade expertisen att Stockholm uppnår flockimmunitet mot coronan i juni. Nu är svaren mera undanglidande. För inte så länge sedan stod smittspridningsprofessorn Jan Albert i Aktuelltstudion och svängde sig med handfasta siffror, numera är han ”undrande och nyfiken” på hur smittan utvecklas till hösten. Världshälsoorganisationen WHO varnar att den förmodligen inte försvinner alls.

Parallellt talas det om slutdatum och planeringshorisonter, och regeringen tänker tillsätta en kommission för att utvärdera vad som egentligen hänt, men helst när allt återgått till det normala, alltså än så länge mest i teorin.

Moderaterna och Kristdemokraterna vill tvärtom ha den på plats redan till sommaren, vilket framstår som helt rätt. Coronakrisen är Sveriges svåraste på 75 år. I skrivande stund har 3 698 personer dött och över 100 000 förlorat jobbet. Stora brister har uppdagats i vården och framför allt inom äldreomsorgen. Smittans spridning på äldreboendena är ett gigantiskt misslyckande hur man än vänder på det.

ANNONS

Den ekonomiska krisen är samtidigt bara i inledningsskedet. Kommunernas skatteintäkter kommer att sjunka mycket och länge och statsskulden kommer troligen att fördubblas när regeringen täcker upp för bortfallet. Finansfolket tycker att aktieutdelningar underblåsta av skev och statlig penningpolitik är det viktigaste som finns.

Att se de större konturerna är svårare. Som moderatledaren Ulf Kristersson och partisekreteraren Gunnar Strömmer skriver i en debattartikel i DN (18/5) är överblick svårt eftersom kriser till sin natur saknar förutbestämd struktur, vilket brukar lägga ”både uppenbara och tidigare okända problem i dagen”. Den pågående soppan med uteblivna tester är ett tydligt exempel, den oklara ansvarsfördelningen mellan regering och myndigheter ett annat. Coronan har i praktiken satt hela den 400 år gamla svenska förvaltningsmodellen under lupp.

Det kommer inte sluta där. Viruset kommer som alla stora kriser att förändra Sverige på komplicerade sätt. Kriser kan göra samhällen starkare och bättre, men också rubba grundvalar och stryka ut politisk legitimitet på sätt som är svåra att avläsa när det sker. Finanskrisen 2008 i USA är ett exempel, flyktingkrisen i Sverige 2015 ett annat.

Hur coronan kommer forma politiken och samhället vet ingen än, men ju mer underlag och bättre analys, desto större chans att skingra dimmorna och formulera bra svar. Det finns ingen anledning att vänta. Gör som Moderaterna och Kristdemokraterna säger och tillsätt kommissionen bums.

ANNONS

ANNONS