Karl af Geijerstam: När handeln lämnar centrum kan kulturen flytta in

Majoritetens besked att biblioteket i Uddevalla flyttar till Gallionen innebär att centrum blir mer levande. Men att behålla kulturskolan i gamla flickskolan bara för att byggnaden och miljön är historisk är ett dåligt argument.