Nya skatteregler - igen?!
Nya skatteregler - igen?! Bild: Bruce Mars

När tar politikerna tag i regelkrånglet?

Max Eskilsson: Företagarna får en allt tyngre regelbörda

ANNONS

Självklart ska företagare få bättre förutsättningar. Ungefär så brukar det låta från landets politiker när företagande diskuteras. Nämn den valrörelse där det inte, från vitt skilda partier, förekommit löften om minskad administrativ börda och översyn av onödiga krav. Men trots den politiska enigheten om behovet av att förenkla villkoren för företagande tyder inget på att regelkrånglet faktiskt minskar. Tvärtom visar undersökningar att företagare över tid upplever en allt tyngre arbetsbörda på grund av regelkrångel. Nu är det upp till bevis för regeringen att visa att man prioriterar frågan.

Mellan 2014 och 2019 ökade andelen företagsledare som upplever att regelbördan växte jämfört med året innan – från 15 till 37 procent. Detta framkom i fjol i en undersökning som Näringslivets Regelnämnd låtit opinionsinstitutet Skop göra (Dagens Industri 24/4-19). Föga förvånande får dagens omfattande pappersvändande också ekonomiska konsekvenser: Enligt en uppskattning från Tillväxtverket ökar företagens administrationsomkostnader med i genomsnitt drygt en miljard kronor – varje år.

ANNONS

Det ligger mycket i den bild småföretagarorganisationen Företagarna tecknar i en aktuell debattartikel: “I stort sett alla politiker och partier har under lång tid sagt sig prioritera regelförenkling och minskad administration för företagare, men hittills har det varit mycket snack och lite verkstad.” (Sydsvenskan 14/1) Framför allt tar organisationen upp vikten av att politiker får upp ögonen för företagandets villkor i det dagliga. Rent konkret kan det handla om att se över allt från exempelvis de hårda kraven på personalliggare till att fysiska kvitton måste sparas i flera år.

Det borde vara uppenbart att politikerna måste börja visa större intresse för företagares vardag, med mer än bara pliktskyldiga ord. Snart finns åtminstone en chans att visa att man tar frågan på allvar. I slutet av förra året gav näringsminister Ibrahim Baylan (S) Tillväxtverket i uppdrag att “sammanställa och vidareutveckla förslag till förenklingar”, utifrån möten ministern haft med företag under hösten. Vad myndigheten föreslår och hur regeringen därefter väljer att gå vidare kan mycket väl bli avgörande för Sveriges alla företags framtid. Vågar vi hoppas på att landets hårt arbetande entreprenörer till slut kommer att få bättre förutsättningar?

Länkar

Företagsledare, undersökning: https://www.di.se/nyheter/foretagens-regelkostnader-skenar-onodigt-krangel/

Rapport från Tillväxtverket: https://tillvaxtverket.se/download/18.540d9f9a169d8c0b57adfae1/1555327373038/Delrapport%20Regelkostnader%202018.pdf

Debattartikeln från Företagarna https://www.sydsvenskan.se/2020-01-14/det-ar-dags-for-ibrahim-baylan-att-ga-fran-ord-till-handling

Baylans uppdrag: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/naringsministern-ger-uppdrag-for-att-forenkla-for-foretagare/

ANNONS