STOCKHOLM 20210428Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson kommenterar partiets skuggbudget efter en pressträff i riksdagen.Foto: Pontus Lundahl / TT kod 10050
Plag(g)iat. Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson presenterade en igenkännlig skuggbudget. Bild: Pontus Lundahl/TT

Nåt gammalt, nåt nytt, nåt lånat, nåt blått

Moderaterna hittar sin inspiration från andra när politiska krav ska formuleras.

ANNONS

Hitta var liberala politiker badar och stjäl deras kläder. Det var den brittiske konservative premiärministern Benjamin Disraelis eufemistiska motto för sin politik. Det är ett sätt att betrakta Moderaternas vårbudgetmotion som presenterades 28 april.

Benjamin Disraeli
Benjamin Disraeli

Disraeli insåg att kraven på utökad rösträtt och medborgerliga rättigheter från liberala partier och arbetarrörelsen kunde kopieras för att öka stödet för sitt parti. Således har M-budgeten en brittisk flair.

Partiet föreslår exempelvis 20 000 praktikplatser och ett "utbildningslyft för långtidsarbetslösa". M har rätt i att det är katastrofalt för ekonomin att 188 000 personer, varav två tredjedelar är utrikes födda, i slutet av april var långtidsarbetslösa. Det kan bli värre.

ANNONS

Samma dag som M-budgeten kom varnade Arbetsförmedlingen i sin nya prognos för att arbetslösheten lär krypa uppåt när pandemins stora, statliga jobbstöd dras tillbaka. Myndigheten spår att över 200 000 personer vid årsskiftet kan stå mer eller mindre permanent utanför arbetsmarknaden.

Tusentals praktikplatser för lägre arbetslöshet för invandrare liknar den praktikplatspolitik som Göran Persson (S) drev. Inför valet 2002 hade vissa grupper, exempelvis från forna Jugoslavien, hög varaktig arbetslöshet. Persson såg bättre språkutbildning, praktik och individuella program som lösningen.

Det är ungefär vad M säger i dag. Inom tre år ska långtidsarbetslösheten halveras, inte bara genom praktikplatser men också med "en utbildningsplan och krav på godkänd SFI".

Men alla förslag är inte återvunna eller stulna utstyrslar. Potensen förhöjs av idén om bidragstak och den föreslagna jobbpremie som gör att den som går från långtidsarbetslös till arbetande får behålla tio procent mer av arbetsinkomsten under 18 månader.

M menar att halveringen av antalet långtidsarbetslösa även löser integrationspolitiska problem, men att det krävs låg invandring för att det ska funka. Det syns i vårens M-förslag om att dämpa arbetskraftsinvandringen genom att dubblera lönekravet till över medianlönen.

Återigen tycks M ha spanat på S-politikers badplatser. När Göran Persson i TV4 (25/8 2002) utfrågades inför valet menade han att lägre arbetslöshet bland invandrare följer på villkoret att arbetskraftsinvandringen hålls låg.

ANNONS

Ekonomin behöver fler som arbetar mer, inte mer skatt på de som arbetar mest. Det var därför statsminister Fredrik Reinfeldt (M), i finanskrisens efterdyningar och mitt i eurokrisen, presenterade 2013 års vårbudget på ett transport- och fordonstekniskt gymnasium. Den stora satsningen? Fler utbildnings- och praktikplatser. Han hade lika gärna kunnat gå dit i badrock.