Praktiskt lagd. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) ser värdet av gemensamma nordiska övningar.

ANNONS