Stoppas. LKAB fick avslag på sin ansökan om att utöka gruvbrytningen i Kiruna.

Joakim Broman:

ANNONS