Utbildningsminister Anna Ekström
Utbildningsminister Anna Ekström Bild: Henrik Montgomery/TT

Malin Lernfelt: Nu måste kunskapsfusket i skolan upphöra

Utbildningsminister Anna Ekström sopar problemen under mattan – igen.

ANNONS

Innan det går att förändra något som inte fungerar eller inte ger de resultat som eftersträvas är det lämpligt att veta hur stort problemet är. Då är det värdefullt med undersökningar och rapporter som ger tydlig bild av rådande läge och utvecklingen över tid. Som de internationella skolstudierna TIMSS, PIRLS och PISA.

Att den svenska skolan under lång tid befunnit sig i ett läge där elevernas kunskaper sjunker, läsförståelsen blir sämre och nivån på förmågor som matematik och problemlösning är under all kritik är ingen nyhet. Tvärtom har det länge varit känt att svenska elever tappar i relation till såväl tidigare generationer som barn och unga i andra länder. 2019 slog forskare från Göteborgs universitet fast i rapporten "Vad påverkar resultaten i den svenska skolan" att svenska elever blivit allt sämre sedan 1990-talet och att det beror på flera saker. Kommunaliseringen av skolan är ett skäl, större klasser ett annat. Även de nya läro- och kursplaner som införts och som gett lärarna större utrymme att påverka hur undervisningen sker har haft negativa effekter, eftersom det lett till mindre katederundervisning och mer eget arbete där barnen ofta lämnas att på egen hand googla fram kunskap.

ANNONS

Att någon skulle vilja sopa fakta om denna allvarliga situation under mattan är svårt att tro. Något sådant skulle vara ett oerhört svek både mot landets unga, deras föräldrar och samhället som helhet. Ändå är det precis vad utbildningsminister Anna Ekström (S) gjort – igen.

Förra året kunde tidningen Expressen avslöja att Sverige brutit mot reglerna i den senaste PISA-undersökningen genom att felaktigt undanta en stor del utrikes födda elever. Det framkom dessutom att tjänstemän på Utbildningsdepartementet larmat om detta men att utbildningsministern ignorerat deras promemorior och senare svarat riksdagen att hon inte haft några uppgifter som tydde på att elever exkluderats på felaktiga grunder.

I våras kom Riksrevisionen med en granskning som kritiserade både Skolverket och regeringen för att inte ta felaktigheterna i PISA-mätningarna på allvar. Samtidigt stod Anna Ekström på en presskonferens och lyfte fram den positiva utvecklingen i svensk skola utifrån andra mätningar, PIRLS 2016 och TIMSS 2019. Nu har Expressen granskat även dessa och det är tydligt att det även här förekommer felaktigheter.

I en intervju med anledning av granskningen säger Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning, IFN: "Det verkar som att man systematiskt gömmer undan brister i de här studierna och låtsas som att utvecklingen är betydligt bättre än vad den faktiskt är." (Expressen 13/10)

ANNONS

Det kommer aldrig att bli möjligt att vända utvecklingen i den svenska skolan så länge den här sortens fusk vid kunskapsmätningar och aktivt undansopande av fakta tillåts fortgå. Anna Ekström har ett stort ansvar för detta, både som före detta generaldirektör för Skolverket och som nuvarande utbildningsminister. Om eller när Magdalena Andersson blir statsminister bör hon allvarligt överväga att inte ge Anna Ekström fortsatt förtroende som utbildningsminister.

ANNONS