Lång väntan på vård. Vårdköerna fortsätter att växa, samtidigt som vårdskulden ökat som ett resultat av pandemin.

Joakim Broman:

ANNONS