Nu vill jag ha svar från Preem

Stefan Edman: Är ni beredda att göra bindande åtagande för utfasning av fossilolja?