Stefan Edman: Okej att Sverige försvagar skyddet av natur och miljö?

Naturskyddet av Sveriges skogar drabbas av regeringens politik.