Skagerrakkorridoren genom Munkedal. Vit linje är den tänkta nya banan. Den tunna gula linjen är den befintliga Lysekilsbanan.
Skagerrakkorridoren genom Munkedal. Vit linje är den tänkta nya banan. Den tunna gula linjen är den befintliga Lysekilsbanan.

Om inga utredningar görs kommer inget att hända

Det går undan med projektet Skagerrakbanan och nu börjar planerna bli konkreta. Kanske är det just därför som frågan vållar debatt i Munkedals kommun.

ANNONS

Projektet Skagerraksbanan kommer att bli ett debattämne under kommande kommunfullmäktigemöte i Munkedal. Moderaterna och Liberalerna har ställt sig bakom att ”godkänna fortsatt utredning i föreslagen preliminär bansträckning genom kommunen samt för läge för station”. Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet röstade nej till fortsatta utredningar, Kristdemokraterna valde att inte ha någon åsikt utan väntar till kommunfullmäktigemötet att ge besked.

Som Bohusläningen tidigare har rapporterat är konceptet en järnväg på betongpelare mellan Göteborg och Oslo. Tåg som kör i 400 kilometer i timmen ska kunna köra mellan de två storstäderna på en timme. Byggföretaget Skanska har meddelat att de har tekniken och kunnandet för att bygga en sådan bana.

ANNONS

– När nu Skanska släppte rapporten till regeringen tycker alla att det är en gamechanger, det är den tekniken som gäller framöver, uttalade projektledare Anders Brunberg till Bohusläningen (12 mars).

Men nu när kommunerna börjar gå från ord till handling behövs det beslut om exakt var en järnväg ska dras. Dessutom krävs utredningar. En miljökonsekvensbeskrivning behöver göras som ett underlag för beslut. Dessutom krävs framtagande av detaljplan, samråd och granskning och beslut om bygglov, enligt det beslutsunderlag som politikerna har fått.

I handlingarna finns också kartor med en föreslagen sträckning. Det står klart att banan kommer att påverka en hel del i Munkedals kommun. I Saltkällan ska banan gå mellan nuvarande E6 och stranden. Sedan kommer inte mindre än sex tunnlar på sammanlagt 3,7 kilometer.

Skagerrakkorridoren genom Munkedal  Karta över tunnlar längs med banan.
Skagerrakkorridoren genom Munkedal Karta över tunnlar längs med banan.

Man ska inte tro att en ny järnväg kan dras i Bohusbanans gamla sträckning. Den är byggd efter över hundra år gamla tekniska förutsättningar. En ny höghastighetsbana måste dras rakt genom terrängen.

Banan måste därför dras mellan och korsa gamla sträckningar av E6, nya sträckningar av E6, Bohusbanan, Lysekilsbanan och museijärnvägen. Trafikverket, Munkedals kommun och många privata markägare kommer att påverkas om banan byggs, det är uppenbart. Kanske är det därför som en del politiker börjar känna tveksamhet.

ANNONS

Men att säga nej till utredningar i det här läget är alldeles för tidigt. Kartorna som är framtagna är ju inte facit, utan mer av en skiss hur det kan se ut. Som Anders Brunberg påpekade i mars månad, är det först när kommunerna har en konkret plan för en järnvägskorridor och en finansieringsplan som det är dags att kontakta staten.

Det är långt från säkert att detta projekt blir verklighet. Tekniken går säkert att lösa, men prislappen är fortfarande högst osäker. Men om man inte prövar och utreder frågan kommer inget att hända. Då kommer det fortfarande att ta onödigt många timmar att åka mellan Oslo och Göteborg på järnväg, samtidigt som transporterna på E6 hela tiden ökar. Om staten är för långsam är det bra om andra intressenter ges möjlighet att undersöka hur järnvägsfrågan kan lösas. Det bör man inte säga nej till.