Angelica och Wayne Poole är oroade att Kathleen Poole hotas av utvisning.
Angelica och Wayne Poole är oroade att Kathleen Poole hotas av utvisning. Bild: Edvin Bergström

Karl af Geijerstam: Orimligt att utvisa en gammal och sjuk människa

Till den långa lista av alla dåliga saker som Brexit har inneburit kan vi nu lägga till den sorgliga historien om Kathleen Poole i Tanum.

ANNONS
|

Kathleen Poole är gammal och svårt sjuk. Hon vårdas på ett demensboende i Tanums kommun. Trots detta har Migrationsverket fattat beslut om utvisning på grund av att Kathleen Poole inte längre kan identifiera sig som brittisk medborgare. Sonen Wayne och svärdotter Angelica är förtvivlade. Inget vet hur lång tid Kathleen har kvar i livet.

Anledningen att Kathleen Poole har hamnat i den här situationen är Storbritanniens olyckliga vägval att lämna EU. Eftersom brittiska medborgare i Sverige och svenska medborgare i Storbritannien inte omfattas av den fria rörligheten måste grunderna för uppehållstillstånd förnyas. Egentligen skulle detta vara en lätt process om inte Kathleen hade varit så sjuk. Hon har en lång och varaktig anknytning till Sverige genom hennes barn och barnbarn.

ANNONS

Eftersom hennes brittiska pass har gått ut, går det inte för Sverige att acceptera detta som en identitetshandling. Att förnya pass för utlänningar är dock inte så enkelt. Eftersom många länder nu utfärdar biometriska pass måste de som ansöker åka personligen till en ambassad där det finns samma sorts utrustning som på svenska polisstationer. Storbritannien har en möjlighet att förnya pass på samma sätt som man kan förnya ett svenskt körkort (https://www.gov.uk/browse/abroad/passports). Men den proceduren är mycket krånglig, bland annat måste två brittiska medborgare som inte är släkt med den sökande kontrasignera ansökan. Dessutom kräver Sverige biometrisk registrering vid kontroll av det brittiska passet.

Man kan dock fråga sig varför Sverige måste kräva ett nytt brittiskt pass för att bekräfta identiteten och bekräfta uppehållstillståndet? Eftersom hon har varit folkbokförd här så länge och har svenskt personnummer borde identiteten för länge sedan vara fastslagen ur den svenska statens synvinkel. Både Sveriges och Storbritanniens regeringar borde kunna samarbeta för att liknande situationer inte ska kunna uppstå. Båda staterna borde också kunna vara mer hjälpsamma både genom lagstiftning och i praktiken för att utfärda identitetshandlingar för svårt sjuka personer som inte kan resa.

Den hjärtskärande historien är en uppvisning av hur byråkrati och regelverk kolliderar med verkligheten. Nu oroar sig de anhöriga för att polisen ska dyka upp på demensboendet. ”Om bedömningen är att personen inte klarar av att resa så utför vi inte resan”, meddelar Migrationsverket till tidningen. Det är klart att innan bedömningen är gjord kan en tjänsteperson inte lova något till Wayne och Angelica. Både praktiska humanitära skäl talar dock starkt för att en utvisning är ur alla aspekter både orimligt och omänskligt.

ANNONS

Rättelse (23-11-14): Brittiska ambassaden meddelar följande:

Det är inte korrekt att man behöver uppsöka brittiska ambassaden personligen för att få ett pass utfärdat. Hela ansökan görs online, även med möjlighet att ta foton hemma, och sköts av Home Office. Det finns en hjälplinje för dem som behöver det under sin ansökan.

I denna och tidigare texter har beskrivningen av hur man förnyar passet varit felaktig. Vi ber om ursäkt för detta.

ANNONS