Kraftprov. Centerpartiets stämma i höst blir en utmaning såväl som en möjlighet för Muharrem Demirok att höja partiets profil i skolfrågorna.
Kraftprov. Centerpartiets stämma i höst blir en utmaning såväl som en möjlighet för Muharrem Demirok att höja partiets profil i skolfrågorna. Bild: Adam Ihse/TT

Elin Larsson: Oseriösa friskoleföretag måste motverkas

Till hösten stundar Centerpartiets partistämma. I vanlig ordning har ny politik tagits fram inför denna. Partistämman blir Muharrem Demiroks första stora kraftprov som partiledare men också en chans för Centerpartiet att ta sig ur den svacka man befinner sig i.

ANNONS

Först ut att presenteras för allmänheten var förslaget till nytt utbildningspolitiskt program. Vad som tidigt fångade media var förslaget om att förkorta sommarlovet, men idéerna är många fler än så. Att fokus läggs på skolan är naturligt utifrån att det var en av de frågor som Demirok gick till val på. Vill man ha en politik för hela landet måste man börja i grunden, med det som ligger människor närmast, som skola, vård och omsorg. Centerpartiet har de senaste decennierna inte lagt så mycket energi på skolfrågorna. Under Alliansåren var det dåvarande Folkpartiets stora käpphäst, därefter har andra frågor fått ta mer plats i partiet. De som velat lyfta utbildningsfrågorna i partiet har många gånger fått kämpa i motvind.

ANNONS

Förslagen C nu lägger fram är som helhet bra. Varje parti som vill komma till bukt med det utanförskap som finns i Sverige med ökade kunskapsklyftor gör rätt i att fokusera på skolan. För Centerpartiets del har man under en lite för lång tid försvarat friskolorna, utan att riktigt våga erkänna att det med skolformen också följer vissa problem. Att kunna erkänna att man till viss del har haft fel, och att förändringar, inte förbud, behövs, är vägen framåt.

Det är ett intressant förslag att se över om, och i sådant fall hur, grundskolans läsår kan förändras även om det såklart inte löser de stora problemen som finns. Förslaget om en ny modell för skolpengen med två delar, en fast grundpeng per skola och en rörlig elevpeng, premierar de huvudmän som tar större ansvar. Morötter, snarare än piska för att förändra.

Den som vill värna om valfriheten måste våga se de problem som finns och komma med förslag på åtgärder för att motverka de oseriösa aktörer som tyvärr finns. Tidigare har C föreslagit begränsning av vinstuttag vid kvalitetsbrister och sanktionsavgifter vilket är fullt rimligt. I debatten om friskolornas vara eller icke vara så ligger det på partier som Centerpartiet att vara förnuftets röst och stå upp för de små aktörerna. Systemet är komplext, för att komma åt de stora bovarna behöver man inte gå fram med förslag som drabbar även de som sköter sig. Därför är det beklagligt att se att C nu vill införa offentlighetsprincip för samtliga fristående förskolor och skolor.

ANNONS

För små och kooperativa aktörer kan förslaget bli förödande

Även fristående aktörer ska granskas men ett litet föräldrakooperativ kan inte ses på samma sätt som en stor aktör såsom kommunala skolor eller stora friskolekoncerner. För små och kooperativa aktörer kan förslaget bli förödande, då de knappast har musklerna för att klara den lagstiftning och de krav på dokumentation och diarieföring som lagen föreskriver. Det rimmar illa med Centerpartiets ambition om att stå på småföretagarnas sida och minska regelkrånglet.

Mycket behöver göras för den svenska skolan och det är glädjande att se att C tar ett viktigt krafttag. Men i ivern att komma till bukt med de problem som finns behövs det ett parti som står på de små aktörernas sida när piskan viner. C behöver vara det partiet.

Elin Larsson
Liberala Nyhetsbyrån
Elin Larsson
ANNONS