Patienternas trygghet beror inte på en byggnad

Karl af Geijerstam: En patient per natt kan inte motivera nattöppen jourcentral i Dalsland.