Här i Gräskärr har staten haft institutioner och utbildningar för ungdomar i över hundra år.
Här i Gräskärr har staten haft institutioner och utbildningar för ungdomar i över hundra år. Bild: Julia Forsberg

Karl af Geijerstam: Personalen ställs inför ett omöjligt uppdrag

Rymningarna från Ljungbacken visar att SiS-hemmen är överbelastade och man tvingas placera kriminella ungdomar där de inte ska vara. I praktiken är det svängdörrar in och ut.

ANNONS
|

Grovt kriminella ungdomar rymmer ofta från institutionen Ljungbacken i Uddevalla och det är väldigt lite som personalen kan göra åt den saken. Det har vi kunnat läsa i Bohusläningen de senaste dagarna. Läget är krisartat, både för Ljungbacken och för Statens institutionsstyrelse (SiS) som helhet.

De senaste årens skrämmande utveckling av grov kriminalitet i unga åldrar innebär att allt fler våldsamma unga män blir föremål för tvångsvård. På grund av att det är så fullt på hemmen med högst säkerhetsklassning innebär det att kriminella unga män med stort våldskapital placeras även på Ljungbacken, som inte är byggt för det här klientelet.

ANNONS

I praktiken är det svängdörrar in och ut. Det finns inga stängsel och ungdomarna får kommunicera med mobiler och arrangera sina egna rymningar. Ljungbacken ligger mitt på Bohusleden så det är normalt sett mycket folk i rörelse, man vet inte i vilket syfte främmande personer rör sig i området.

Situationen är frustrerande för ledningen och personalen. Ungdomarna som är placerade på Ljungbacken har mycket värre problem och har kommit mycket längre in i kriminalitet än tidigare. Hur ska man hantera en ung man är misstänkt för mordförsök, har attackerat både personal och andra intagna och som bedöms ha en intellektuell förmåga som motsvarar mellanstadiet? Man inser att vem som helst inte kan arbeta med sådana ungdomar.

”Rektor Olsson och andra gubbar på Gräskärr d 11/12 -58” antecknar Bohusläningens fotograf Arne Andersson.
”Rektor Olsson och andra gubbar på Gräskärr d 11/12 -58” antecknar Bohusläningens fotograf Arne Andersson. Bild: Arne Andersson

Bara för 10-20 år sedan fanns inte så mycket vapen i omlopp som i dag. Inte heller så mycket narkotika och möjligheter att kommunicera med omvärlden. De som var intagna på ungdomshemmet i Gräskärr var lättare på många sätt att hålla i schack. Allt var dock inte idylliskt förr. Bohusläningen kunde i december 1958 rapportera: ”Elevhemmet på Gräskärr lagt i aska vid brand. Elever pyromaner?”. Genom åren har Bohusläningen rapporterat om en mängd rymningar från Gräskärr.

Situationen på Ljungbacken illustrerar att SiS har ett omöjligt uppdrag. För de tungt kriminella är inte tvångsvård inom SiS avskräckande. De som placeras kan omedelbart börja planera nästa rymning. Det är allvarligt att statens vård och tvångsmedel uppfattas som tandlösa av de kriminella ungdomarna.

ANNONS

Spektrat av problem som ungdomarna har är för stort. Förra året fick Brättegården i Vänersborg (ett ungdomshem för flickor) kritik av Justitieombudsmannen då barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning hade blandats med dem som rör sig i kriminella miljöer.

Vårdbehoven hos barn och unga har ökat. Många av de som är placerade på ungdomshem har neuropsykiatriska funktionshinder och psykiska sjukdomar. Men SiS kan inte bedriva sjukvård, det är regionernas ansvar.

Kritiken mot förhållandena inom myndigheten har varit stor. IVO konstaterade i vintras att unga flickor utsätts för hot, kränkningar, våld och avskiljningar som inte har stöd i lag. Alltför många flickor känner sig otrygga på sina boenden. I förra månaden publicerades boken ”I statens våld” där flera unga flickor berättade om övergrepp.

Riksrevisionen släppte en rapport i denna månad som konstaterade av ungdomsvården är varken tillräcklig eller bra. ”Dysfunktionell vårdmiljö” var riksrevisorns omdöme.

Regeringen har insett att det ursprungliga uppdraget för SiS måste förnyas för att möta dessa utmaningar. Men det blir inte SiS som får ett nytt uppdrag, utan en helt ny myndighet som ska bildas. Den kommer att få i uppdrag att samverka med hälso- och sjukvården och skolan, vilket är mycket viktigt. De unga kriminella kommer istället att omhändertas av kriminalvården. Utredningens målsättningar är utmärkta. Men det dröjer ett år innan den är färdig och ytterligare några år innan en ny organisation är på plats. Därför kommer problemet med rymningar inte att vara över under överskådlig framtid.

ANNONS

LÄS MER:Trots flest rymningar i landet – här placeras grovt kriminella i Uddevalla

LÄS MER:Stark sekretess kring rymningarna från Ljungbacken

LÄS MER:Ungdomar rymde från Ljungbacken – uppgifter: Tog mordkontrakt

LÄS MER:Sis-hemmet Ljungbacken i Uddevalla går upp i stabsläge

LÄS MER:Löftet från ministern: Grovt kriminella ska bort från Ljungbacken

ANNONS