Prioritera äldre även i fas 4!

Låt alla sätt vara bra när det gäller att boka vaccinationstid - på alla vårdcentraler. Du ska kunna invänta en kallelse, men du ska också kunna ringa eller boka i datorn, förutsatt att det är din tur. Och din tur bör styras av din ålder – även i fas 4. Så kommer det bli i region Västra Götaland – det är chefredaktören Gunilla Håkansson glad över.

ANNONS

Svenskarnas känsla för rättvisa är stark. Det har visat sig inte minst när det gäller ordningen i vaccinationsköerna, som när kommuner som Uddevalla och Tanum har försökt ordna om i kösystemet genom att uppfinna egna turordningar i sina reservköer. Frågan rör upp känslor helt enkelt, med all rätt.

Därför är det tråkigt att man inte samordnar informationen om vaccinationerna på ett enkelt och lättbegripligt sätt, likadant över hela landet. Bara inom Västra Götalandsregionen finns en uppsjö av olika modeller. Ibland ska man vänta – vårdcentralen kontaktar dig, ibland ska man ringa och be om en plats, på vissa vårdcentraler kan man göra en bokning via datorn.

ANNONS

Min uppfattning är att alla sätt ska vara bra – på alla vårdcentraler. Du ska kunna invänta en kallelse, men du ska också kunna ringa till vårdcentralen och boka eller boka din plats i datorn, förutsatt att det är din tur. Huvudsaken att vi snabbt får ut vaccinet i högsta möjliga takt.

Men när är det din tur, då? Inom fas 1, 2 och 3 har riktlinjerna varit helt klara från Folkhälsomyndigheten. Inom grupperna håller man det hyfsat så att äldst går först och självklart de som är i riskgrupp. Men när det gäller jättegruppen fas 4 (där alla är oprioriterade), så får regionerna göra som de vill. I vissa regioner kommer alltså 18-åringar kunna få vaccin före de som är 59 år, med motiveringen att man förlorar tid genom att upprätta någon inbördes ordning. Andra regioner kommer att kalla så att de äldsta får komma först och de yngre får vänta.

Lyckligtvis tillhör Västra Götaland den senare kategorin. Jag talar nu i egen sak, men även rent logiskt. Risken för en 59-åring att bli allvarligt sjuk i covid-19 är mångdubbelt större än för en 18-åring. Och att skylla på att det är krångligt köper jag inte, alla andra faser har fått organiseras och man kan ändå inte släppa fram alla på en gång, någon slags ordning måste man ändå ha. Att då blunda för medicinska fakta vore idiotiskt.

ANNONS

Så tack för denna klokskap att fortsätta att väga in ålder, Västra Götalandsregionen, en ålderstrappa är helt rätt tänkt! Vi ses i juni – till dess håll i och håll ut.