Karl af Geijerstam politisk reporter
Karl af Geijerstam politisk reporter Bild: Lasse Edwartz

Privatisering är vare sig himmel eller helvete

Karl af Geijerstam: Visst går det att bedriva omsorg i privat regi - men en quick fix för att spara pengar är det inte