Lars Bäckström: Problemen med elen började innan kriget

Problemen var möjliga att förutse. Det hade varit möjligt att agera i tid.