Johanna Högström Schreiber: Public service måste bevisa att de vill fortsätta satsa lokalt

De senaste åren har SVT gjort en historisk satsning på lokaljournalistik. Nu är det upp till ledningen att avgöra om satsningen kommer att fortsätta.

ANNONS
|

En av SVT:s käpphästar de senaste åren har varit att man vill stärka den lokala journalistiken. Numera har företaget 50 lokalredaktioner runt om i landet. Vissa av dem är små och består av två eller tre reportrar, andra är betydligt större.

Det här är dock inte ett initiativ som poppat upp från ingenstans utan är sannolikt en följd av en skrivning i public service-utredningen från 2018, där de statliga mediebolagen uppmanades att stärka, i den här kontexten öka, sin lokala bevakning, och på att TV4 slaktat sina lokala nyhetsredaktioner. Än viktigare blir SVT:s satsning när Sveriges Radios lokalredaktioner krymper. En till två tjänster per lokalredaktion ska bort under det kommande året.

ANNONS

Public Serviceutredningen överlämnad

När den nya public serviceutredningen överlämnades till kulturmininster Parisa Liljestrand (M) den 13 maj var skrivningen om att just stärka den lokala närvaron borta. Det kan tolkas som att man anser att kravet är uppfyllt. Det kan också tolkas som att man vill signalera att politiker inte ska lägga sig i hur företagen prioriterar sitt nyhetsarbete.

SVT:s vd Hanna Stjärne är givetvis besviken på budgeten man fått tilldelad och hänvisar till ökade säkerhetskostnader. Oppositionen är också besviken eftersom de ville att Public Service-bolagen skulle ha fått en större budget. Så är det givetvis enkelt att säga, när man vet att ett förslag inte kommer gå igenom.

Satsning på lokal journalistik

Den viktiga satsningen på lokal journalistik måste fortsätta, trots att uppdraget har mjukats upp. Tidningar på mindre orter behöver sund konkurrens. Det måste finnas resurser för att kunna granska politiker och företag på mindre orter.

Samtidigt måste alla företag prioritera bland sina kostnader. Det är svårt, men nödvändigt. Hanna Stjärne tycker till och med att det är smärtsamt (Dagens media 14/12 -21). Nu vet SVT hur deras budget kommer att se ut i åtta år framåt. De har långsiktiga möjligheter att fortsätta sitt påbörjade arbete med att stärka den lokala journalistiken. Det var helt rätt av utredningen att inte piska fram ett krav på den utvecklingen, däremot får vi hoppas att SVT vill fortsätta den satsning de påbörjat. Trots att det kan vara smärtsamt.

ANNONS

ANNONS