Desinformation. Felaktiga formuleringar i rapporteringen av kriget i Ukraina riskerar att förvirra, och legitimera rysk krigsföring.
Desinformation. Felaktiga formuleringar i rapporteringen av kriget i Ukraina riskerar att förvirra, och legitimera rysk krigsföring. Bild: Alexander Zemlianichenko Jr

Linnea Hylén: Publicistiskt haveri att okritiskt sprida Putins lögner

Svensk media schabblar bort korten när den ryska regimens narrativ okritiskt sprids i tv och tidningar.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Ord spelar roll, särskilt i skarpa lägen. Under torsdagen (24/2) trappade Rysslands president Vladimir Putin upp den invasion och ockupation av Ukraina som pågått sedan 2014. Ryska styrkor har gått in i Kiev-området och flygaktivitet pågår över hela Ukraina.

Samtidigt som varningsklockorna tjuter har den mediala rapporteringen bestått av misstag, spekulationer och okritisk spridning av den ryska ­regimens propaganda. För svensk del har det ­mediala intresset för kriget varit större än någonsin, vilket givetvis är helt i sin ordning. Rysslands invasion av östra Ukraina kräver onekligen ett mycket stort medialt utrymme. Något annat hade varit befängt, men med det växande intresset följer ett ansvar att journalis­tiken vidmakthåller yrkeshedern.

ANNONS

Tyvärr kan det konstateras att misstagen har varit många och återkommande, även i svensk media. Den ryska regimens budskap har utan vare sig brasklappar eller kontext återanvänts i svensk medie­rapportering. Ett exempel på hur fel det faktiskt kan bli är TT:s artikel med följande beskrivning av krigssituationen: ”Samtidigt har president Vladimir Putins senaste framstötar ökat risken för att striderna mellan Ukraina och utbrytarregionerna blossar upp, nu med ryska ’fredsbevarande’ trupper på marken” (TN 22/2).

Ordvalen är anmärkningsvärda, då det är svårt att uttolka vem som är den faktiska våldsutövaren och vilken part som blir utsatt för aggressioner. De ryska ”framstötarna” är kort och gott inget annat än en invasion. De påstådda striderna mellan ”Ukraina och utbrytar­republikerna” är en direkt felaktig ­beskrivning, då några utbrytarrepubliker inte existerar ­enligt internationell rätt. De två regionerna som åsyftas är Donetsk och Luhansk – en del av staten Ukraina.

Slutligen finns det inga ryska ”freds­bevarande trupper”. Det är rysk militär som invaderar och ockuperar grannlandet Ukraina. Att från TT:s sida påstå att det pågår ett inbördeskrig mellan ­Ukraina och ett par utbrytarregioner, där Ryssland kan ses som en utom­stående part, är inte bara falskt utan rent av farligt.

När TT väljer att beskriva en rysk ­invasion som ”fredsbevarande” uppfattar den icke insatte läsaren Vladimir Putins krigshandlingar som dess absoluta motsats. Det är möjligt att gå så långt som att säga att TT:s ordval legitimerar en ren krigshandling till att uppfattas som en altruistisk hjälpinsats.

ANNONS

Orsaken till Rysslands invasion och ocku­pation är inte att skapa fred: tvärtom är det Ryssland som sedan 2014 bedrivit kriget för egen imperialistisk vinning. Den enda parten som önskar fred är Ukraina som bestulits både liv, land och frihet till följd av Rysslands aggressioner.

Svensk media har ett publicistiskt ­ansvar att rapportera sakligt och korrekt. Det gäller att hålla tungan rätt i mun och framför allt se till att inte okritiskt sprida den ryska regimens propaganda vidare som sanningar. Det är i grunden skamligt att svensk media åtta år efter ockupationen av Krim fortfarande inte har förmågan att rapportera korrekt om Rysslands krig mot Ukraina. Gör om och gör rätt – helst igår.

ANNONS