Rädda kontanterna innan det är försent

Kontanthanteringen minskar snabbt. Det krävs åtgärder för att vända utvecklingen.

ANNONS

För många unga finns det något nästan nostalgiskt över kontanter. Det var tian du fick i veckopeng, den som skulle läggas i en spargris men oftast hamnade i en tuggummiautomat, och tjugolappen som du skulle köpa lördagsgodis för med villkoret att du även köpte lakrits till din mamma. Med åldern byttes tiorna och tjugolapparna ut mot bankkort. Idag är det inte bara unga som har övergett kontanterna. Endast fem procent av alla köp sker med kontanter. Även butiker och banker har i allt större utsträckning börjat överge kontanter. Nu varnar Riksbanken (Aftonbladet 12/7) för att kontanters funktion i samhället är hotad och det finns anledning för både unga och äldre att säga ifrån.

ANNONS

Alla som läst Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) broschyr ”Om krisen eller kriget kommer” noggrant vet att det är en god idé att alltid ha kontanter hemma. De som dessutom tagit till sig av budskapet var sannolikt mindre bekymrade i februari när alla Swedbanks betaltjänster slutade fungera under ett dygn. Flera tekniska fel och strömavbrott de senaste åren har visat att ett digitalt kontantlöst samhälle kanske är effektivt, men det är också sårbart. Om det är något vi lärt oss av den här våren är det att krisberedskap, hur avlägsen krisen än kan verka i stunden, är av absolut vikt.

Kontanter är inte bara viktiga vid kriser, det finns många i Sverige som inte har tillgång till eller känner sig bekväma med digitala betalningstjänster. Tidigare har inte det varit något problem, eftersom kontantbetalning har varit en självklarhet i butiker. De senaste 10 åren har det här förändrats. Allt fler butiker säger nej till kontanter, och under coronapandemin har detta ökat ytterligare eftersom det fanns misstankar om att kontanter kunde vara en smittorisk. När dessutom banker drar ner på sin kontanthantering har vi nått en punkt där kontanterna är hotade. Att alla i samhället kan använda sig av banktjänster och handla i butiker är en tillgänglighetsfråga.

ANNONS

Regeringen har tidigare lagstiftat om att banker ska behöva ha viss kontanthantering, men det har inte varit tillräckligt. För att kontanter ska kunna finnas kvar även i framtiden kommer det att behövas ytterligare åtgärder. Högre krav på bankernas kontanthantering och att aktörer inom samhällsviktiga funktioner blir skyldiga ta emot kontanter bör vara nästa steg. Det finns även ett individansvar att i större utsträckning börja använda kontanter. Om allt färre använder kontanter kan dess dagar vara räknade oavsett regleringar. Det är upp till oss att vända utvecklingen.