Uddevallahem dalaberg
Uddevallahem dalaberg Bild: Matilda Spetz

Rätt att renovera Dalaberg

Uddevallahem befarar att misärlägenheter kommer att upptäckas - men det är bra att problemen kommer upp till ytan.