Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande, försvarade sin personal.
Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande, försvarade sin personal.

Rätt av regionen att tillbakavisa kritiken om pandemivården

IVO:s granskning ser en massa träd, men inte skogen.