Vägval. EU måste arbeta med att upprätthålla rättsstatens principer inte bara i teori, utan även i praktik.
Vägval. EU måste arbeta med att upprätthålla rättsstatens principer inte bara i teori, utan även i praktik. Bild: Stephanie Lecocq

Rättsstatens principer måste gälla i hela EU

EU måste använda sig av de få verktyg de har för att stoppa Polen och Ungerns framfart mot demokratin.