SD-politik. “Det här är något som vi vill driva om vi hamnar i regering nästa mandatperiod” sade Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare för Sverigedemokraterna, när förslaget om att göra svenskar statslösa presenterades.
SD-politik. “Det här är något som vi vill driva om vi hamnar i regering nästa mandatperiod” sade Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare för Sverigedemokraterna, när förslaget om att göra svenskar statslösa presenterades. Bild: Stina Stjernkvist/SVD/TT

Elin Venholen: Regeringen fegar inför Sverigedemokraterna

Förslaget om att göra medborgare statslösa visar att Sverigedemokraterna har ett avgörande inflytande över regeringspolitiken.

ANNONS

Sedan regeringen tillträdde för ungefär 13 månader sedan har det haglat med förslag på migrations- och integrationsområdet. Det har kallats ett paradigmskifte. Angiverilagar, inskränkningar i rätten till tolk och, ett av de senaste förslagen, krav på ett ”hederligt levnadssätt" för att få stanna i Sverige är några exempel. Många förslag stramar definitivt åt den svenska migrationspolitiken, men med tanke på de senaste årens debatt framstår det knappast som ett paradigmskifte.

I veckan presenterades dock ett förslag undertecknat Sverigedemokraterna som faktiskt är något alldeles nytt. Partiet vill se över möjligheten att göra svenska medborgare statslösa. Att regeringen sedan uttryckt visst stöd för förslaget känns verkligen som början på en ny dystopisk paradigm.

ANNONS

Sverigedemokraternas förslag går ut på att invandrare som utgör en fara för samhället ska kunna fråntas sitt medborgarskap även om de inte är medborgare i ett annat land. Det första problemet med detta förslag är att i praktiken skapa en andra klassens medborgare, där en grupp människor som är svenska medborgare har färre rättigheter än en annan. En sådan ordning kommer självklart med risker. Den andra tryckande punkten är att statslöshet är en enorm riskfaktor för förtryck och utsatthet. Statslösa nekas grundläggande rättigheter såväl som vård och skolgång. FN:s flyktingorgan UNHCR har som mål att utrota statslöshet till 2024. Frågan är om tidöpartierna hinner sätta käppar i hjulet för denna plan innan årsskiftet?

Det är urbota dumt att regeringen gång på gång går på dessa enkla knep

Förslaget utmanar såväl folkrätt som den svenska grundlagen. Att lägga fram förslag av denna typ är något som vi är vana att se från Sverigedemokraterna, även om detta ändå kan sägas sätta någon slags nytt rekord i rättighetsförakt. Vid sidan om förslaget är det mest anmärkningsvärda att justitieminister Gunnar Strömmer (M) backar upp det. Kanske är det som journalisten Oisín Cantwell uttryckt det ett försök till krishantering för att skydda den grundlagsutredning som pågår, där möjligheten att återkalla medborgarskap för personer med dubbla nationaliteter ligger på bordet. Eller så delar faktiskt den moderatledda regeringen Sverigedemokraternas vision.

ANNONS

Något som är tydligt är att Sverigedemokraterna har mandat att styra agendan och att många läser deras politiska budskap som fakta. Det räcker dock att skrapa på ytan för att inse att förslagen inte presenteras för att lösa några problem utan för att spä på klyftor och polarisering. Om partiet vill bekämpa kriminaliteten, är verkligen det bästa sättet att skapa ett skuggsamhälle av statslösa? Det säger sig självt att svaret på den frågan är nej.

Trots detta sker den offentliga debatten på Sverigedemokratiska villkor. Det är urbota dumt att regeringen gång på gång går på dessa enkla knep för att göra Sverigedemokraternas populism till rumsrena budskap. Inte undra på att partiet dundrar fram i opinionen när inte ens ansvariga statsråden utmanar.

LÄS MER:SD: Kommer att behövas tuffare tag

LÄS MER:Regeringen splittrad över statslöshet – L och KD emot

Elin Venholen
Liberala Nyhetsbyrån
Elin Venholen
ANNONS