Valfläsk. Statsrådet Johan Danielsson borde inväntat den statliga utredningen om informationsutbyte.
Valfläsk. Statsrådet Johan Danielsson borde inväntat den statliga utredningen om informationsutbyte. Bild: Christine Olsson/TT

Malin Lernfelt: Regeringens satsning mot brotten blir bara symbolpolitik

Regeringens inrättande av regionala center för myndighetssamverkan faller platt så länge inte sekretessen lättas.

ANNONS

Det har blivit allt vanligare att den organiserade brottsligheten ser såväl välfärdssystemen som arbetsmarknaden som lukrativa inkomstkällor. Felaktiga arbetstillstånd, osanna intyg och oriktig folkbokföring leder till utbetalningar av stora summor pengar vilka hamnar i fickorna hos kriminella gäng. Regelverken för arbetstillstånd är relativt generösa och det är ofta svårt för myndigheterna att upptäcka falska intyg. Brottsnätverken ägnar sig åt olika former av näringsverksamhet men utan att respektera lagar och regler, skaffa sig nödvändiga tillstånd eller betala skatt, vilket snedvrider konkurrensen. Det är också vanligt med arbetsmarknadstrafficking och svartarbete.

I samband med att Nuc, Nationellt underrättelsecentrum, i höstas presenterade sin lägesrapport om den organiserade brottsligheten påpekade Linda Staaf, chef för Polismyndighetens nationella operativa underrättelseenhet och ordförande i Nuc, att "brottsligheten … begås mer i det dolda genom legala företag, infiltration och penningtvätt av brottsvinster".

ANNONS

Att något måste göras är solklart. Det har till och med regeringen insett. De kriminella organisationernas verksamhet innebär miljardförluster för staten, både i uteblivna skatteintäkter och felaktigt utbetalade bidrag. I februari presenterade därför bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S) en satsning på regionala center mot arbetskriminalitet. Syftet med centren var att "trycka tillbaka kriminaliteten". Det är naturligtvis en utmärkt ambition.

Problemet är bara att regeringen inte tänkt längre än att personal från olika myndigheter som Polisen, Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket ska sitta tillsammans i Polisens lokaler. Man har inte gjort något för att förändra de lagar som förhindrar myndigheter från att dela information. Idag råder sekretess vilket gör att de regionala centren mot arbetskriminalitet inte blir särskilt mycket mer än gemensam fredagsfika.

Pia Bergman, expert på ekonomisk brottslighet vid Skatteverket kallar Danielssons satsning för valfläsk: "Bara för att vi går in i Polisens lokaler kommer inte lagstiftningen att ändras. Vi kan inte dela mer information ändå. Istället får vi ett problem, att vi överhör saker som vi inte ska känna till", säger hon (DN 28/6). Även representanter för flera av de andra myndigheterna är kritiska till att center hastats fram.

Förra året tillsattes en statlig utredning om stärkt informationsutbyte mellan myndigheter efter att bland annat Försäkringskassan och Skatteverket gått ut och önskat en lättnad av sekretessen. Den presenteras dock inte förrän i sommar. Och det här är inte helt enkel materia. För samtidigt som det finns goda skäl att stärka det brottsbekämpande arbetet är det också en fråga om att respektera enskilda medborgares integritet. Det är inte självklart att privat information om olika individer ska kunna överföras mellan handläggare.

ANNONS

Innan regeringen la skattepengar på regionala center borde den därför inväntat utredningens slutsatser. Först då vet man vilka förutsättningar det finns för myndighetsgemensamma utredningar. Men då hade Socialdemokraterna ju inte kunnat använda centren som valfläsk.

ANNONS