Läkarappar såsom KRY, Min Doktor, Doktor 24, MediCheck
 kostar för mycket, tycker Västra Götalandsregionen.