Beskattningsbar underhållning. Det finns ett flertal brister med socialdemokraternas föreslagna Netflix-skatt.

Mimmie Björnsdotter Grönkvist:

ANNONS