Tandläkare med patient.

Rödgrön tandvårdspolitik fylld av hål

Patienterna röstar med fötterna när Folktandvården inte levererar.

ANNONS

200 kronor och inte ett öre mer ska samtliga vuxna betala för en undersökning och viss förebyggande tandvård. Det menar socialdemokraten Veronica Palm, som på måndagen (1/3) överlämnade sin tusen sidor stora utredning om en mer jämlik tandvård till socialminister Lena Hallengren (S).

För ett sådant omfång är det tyvärr svårt att se de stora innovationerna. Palm föreslår, utöver detta, ett nytt statligt stöd för de med särskilda behov. Ett högkostnadsskydd för 6,5 miljarder kronor – en fördubbling av de statliga tandvårdskostnaderna – finns också med på listan.

LÄS MER:Förslag: Fast avgift för tandundersökning

Den stora insatsen för mer jämlikhet är dock att göra färre unga vuxna berättigade till avgiftsfria besök. I stället för dagens gräns vid 23 år ska det framöver kosta för alla över 20 år.

ANNONS

Den som borrar i frågan ser dock att regeringens tandvårdspolitik är full av hål. 15 december 2016 röstade riksdagen för ett förslag från S och MP, i uppgörelse med V, att höja den avgiftsfria tandvården från 19 till 23 år.

Motivet, enligt regeringens proposition, var att “[å]ldersgruppen 20–29 har den lägsta besöksfrekvensen i tandvården”. Det förebyggande arbetet stärks ju fler unga som får tillgång till tandvården.

Allianspartierna sa nej. Ändringen var kostnadsdrivande och utökade statens åtagande ute i landet där lokalpolitiker bör styra.

Nu har S siktet inställt på något annat. På DN Debatt (1/3) skrev Palm att gränsen inte står “i överensstämmelse med principen om att den med störst behov ska ges företräde.” Utredningen noterar att unga skapar “undanträngningseffekter” för de med större och särskilda behov, exempelvis äldre och nyanlända.

STOCKHOLM 2018-04-13Veronica Palm, före detta politiker som är aktuell med boken " Systerskap - en feministisk idébok" Foto: Lars Pehrson / SvD / TT / Kod: 30152** OUT DN, Dagens Industri (även arkiv) **
Veronica Palm Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

Det är bra att tandvården genomlyses. Systemet med fem regionala och tre statliga tandvårdsstöd är komplext även för Folktandvården. Och tandvårdslagen från 1985 är luftig. Vården ska vara “lätt tillgänglig”, vilket Socialstyrelsen definierar som att patienter inte ska behöva vänta “oskälig tid” för vårdinsatser.

Ingen tycks veta vad som gäller. I tre granskningar från 2019 av tandvården i regionerna Västmanland, Blekinge och Jönköping framkom just detta: Regionerna måste definiera vad god tillgänglighet betyder, så att den kan utvärderas.

ANNONS

Palm menar att privata företag tar över tandvården för vuxna, och det måste bromsas. Man kan också se det så här: Staten har prioriterat vissa grupper. Fler vuxna, Folktandvårdens kassakor, får därför vänta i åratal, ibland nästan ett decennium, på kallelser. Det gillar inte skattebetalare, så de går till den som har öppet. Det är inte jämlikt, men det är bra för tänderna.

ANNONS