Rött ljus från revisorerna

Karl af Geijerstam: Lysekils kommun bryter mot sina egna regler och mot kommunallagen.