Krångligt. Jägare beläggs med alltmer byråkrati och regelkrångel, och mer väntar om regeringen får som den vill i fråga om EU:S vapendirektiv.
Krångligt. Jägare beläggs med alltmer byråkrati och regelkrångel, och mer väntar om regeringen får som den vill i fråga om EU:S vapendirektiv. Bild: Pontus Lundahl/TT

S fortsätter hyckla i jaktfrågorna

Licenskrav för magasin skulle ställa till det för såväl jägare som sportskyttar och vapenhandlare.

ANNONS

Socialdemokraterna står på jägarnas sida, skriver Isak From och Helén Pettersson, riksdagsledamöter för S i Västerbottens län i Norran (8/2). Inför en kommande omläggning av viltvårdspolitiken försäkrar S-företrädarna att det inte ska bli några stora förändringar.

Det är, tyvärr, ett påstående som klingar falskt bland tallarna. Samma visa upprepades nämligen inför valet 2018, då Socialdemokraterna lovade att inte införa några regler som försvårar för jägare (SvD 11/6 -18). Bara för att – så fort regeringsmakten var säkrad – påbörja en kraftig överimplementering av EU:s vapendirektiv.

Trots att Sverige med i princip redaktionella ändringar i vapenlagen skulle kunna leva upp till EU:s krav har regeringen lagt fram regelskärpningar som inte finns med i direktivet. Exempelvis vill man reglera och införa licenskrav för magasin. Det är, som Lagrådet konstaterat, inte bara en märklig juridisk konstruktion eftersom man i praktiken försöker förbjuda innehav av en plastlåda med en fjäder, utan också något som skulle ställa till det för såväl jägare som sportskyttar och vapenhandlare.

ANNONS

Riksdagsmajoriteten har flera gånger sagt nej till det och andra förslag till överimplementeringar. Ändå har regeringen mer eller mindre lagt fram samma förslag fyra gånger. Löften om förenklingar – såsom avskaffat licenskrav för ljuddämpare – har samtidigt uteblivit, och regeringen har flera gånger ignorerat riksdagsbeslut om inriktningen. Det gör man även nu, när viltvårdspolitiken ska läggas om.

Riksdagen har exempelvis beslutat att en viltvårdsmyndighet ska inrättas. Det finns också beslut om att det allmänna uppdrag som Svenska Jägareförbundet har – som inkluderar eftersök vid viltolyckor i trafiken, utbildning av jägarkåren och älgförvaltning – ska behållas. Ändå föreslår regeringen nu att det ska avskaffas.

Därtill föreslår man att den andra stora jägarorganisationen, Jägarnas Riksförbund, inte längre ska få del av de pengar som går från enskilda jägare via staten genom den obligatoriska viltvårdsavgiften. Som forskaren och vapenexperten Erik Lakomaa skriver i nätmagasinet Smedjan (23/1) har företrädare för Miljöpartiet mer eller mindre rakt ut sagt att detta sker eftersom man vill straffa förbundet för dess åsikter i rovdjurspolitiken. Och röken av någon ny viltmyndighet syns som sagt inte heller till.

När valåret närmar sig vill Socialdemokraterna återigen göra gällande att man står på jägarnas sida. Men så länge man säger en sak och gör en annan måste det synas som det hyckleri det faktiskt är.

ANNONS