Så kunde Lysekils kommun ha undgått IVO-kritiken

Karl af Geijerstam: Redan för ett år sedan borde det stått klart vilket beslut som socialnämnden behövde ta