Så löste vi disciplinproblem på Ramnerödsskolan

Lars Bäckström: Den som lär sig att brott är lönsamt i det lilla, tror att brott i det stora är lönsammare.