STOCKHOLM 20190823
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) håller pressträff om regeringens beslut att prova om den verksamhet som Preem vill utveckla vi Preeraff i Lysekil kan tillåtas eller inte.
foto Karin Wesslén / TT / kod 1194
STOCKHOLM 20190823 Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) håller pressträff om regeringens beslut att prova om den verksamhet som Preem vill utveckla vi Preeraff i Lysekil kan tillåtas eller inte. foto Karin Wesslén / TT / kod 1194 Bild: Karin Wesslen

Säg inte nej till Preemraff

Ge handeln med utsläpprätter en chans istället.